WOZ waarde bezwaar, dit moet je erover weten

sikkens rubbol xd high gloss

De WOZ waarde is iets waar elke eigenaar van vastgoed uiteraard elk jaar rekening mee dient te houden. Het is altijd een klein beetje bang afwachten tot het moment waarop de zogenaamde WOZ beschikking in de bus valt. Het eerste wat mensen dan uiteraard gaan doen is even controleren of de bepaalde WOZ waarde door de gemeente of stad daadwerkelijk als correct wordt ervaren of niet. Is dat het geval? Dan wordt er daar uiteraard geen verdere aandacht meer aan besteed. Heb jij echter het gevoel dat de WOZ waarde te hoog is bepaald? In dat geval kan je een WOZ waarde bezwaar indienen. Waar je op dit vlak nu precies rekening mee dient te houden ontdek je meteen hieronder.

Wat is de WOZ waarde van je eigendom?

De WOZ waarde waar je eigendom over beschikt wordt bepaald door de gemeente of stad waarin het pand zich bevindt. Er wordt in grote lijnen met twee verschillende factoren rekening gehouden. Het gaat hierbij in het bijzonder om de factoren die je hieronder terug kan vinden:

  1. De vastgestelde eigenschappen van het pand;
  2. De actuele verkoopprijzen van gelijkaardige panden in dezelfde regio; 

In eerste instantie zijn er de vastgestelde eigenschappen. Op dit vlak wordt er rekening gehouden met tal van verschillende zaken zoals bijvoorbeeld de grootte waar het pand over beschikt, de ligging die ze heeft, het type woning waarvan sprake is, etc. Het spreekt voor zich dat voor dergelijke zaken geldt dat ze in de loop der jaren niet zullen veranderen, integendeel. Dat geldt wel voor de tweede factor waar rekening mee wordt gehouden, namelijk de actuele verkoopprijzen. Hiervoor geldt dat ze jaar na jaar aanzienlijk kunnen verschillen, zowel in positieve als negatieve zin. 

WOZ waarde bezwaar, dit moet je erover weten 

Ben jij van mening dat de bepaalde WOZ waarde voor jouw woning of eigendom te hoog is gelegen? Dan valt WOZ waarde bezwaar te overwegen. In dit geval ga je dus als eigenaar van het vastgoed bezwaar aantekenen tegen de bepaalde waarde. Dit dien je altijd te doen binnen de zes weken volgend op de datum van de WOZ-beschikking. De werkwijze die moet worden gevolgd voor het WOZ waarde bezwaar is in de praktijk altijd sterk afhankelijk van de stad waarin je woonachtig bent. Op dit vlak is het dan ook van cruciaal belang om vooral goed de inhoud van de bijlage bij de WOZ-beschikking door te nemen. Op deze manier voorkom je vervelende verrassingen. 

Zeker het overwegen waard! 

WOZ waarde bezwaar indienen kan in veel gevallen het overwegen meer dan waard zijn. Het spreekt immers voor zich dat je als eigenaar van vastgoed sowieso reeds met heel wat uiteenlopende kosten wordt geconfronteerd. Het is dan ook niet meer dan normaal dat je deze kosten niet nodeloos hoger zal willen laten uitvallen. In het merendeel van de gevallen is het bij een te hoog bepaalde WOZ waarde dus altijd het overwegen waard om daar bezwaar tegen aan te tekenen. Let wel goed op, de enige uitzondering op deze regel is het moment waarop je van plan bent om binnenkort je eigendom van de hand te doen. In dat geval is het namelijk zo dat een hoger gelegen WOZ waarde ook kan zorgen voor een aanzienlijk hoger gelegen verkoopprijs.